Төгрөг шилжүүлэгч

Өнөөдрийн

валютын ханш

Вэб холбоос:

Өнөөдрийн цаг агаар

Бизнес уулзалт: Бизнес уулзалтын үеэр бид бизнес эхлэх гэж байгаа болон бизнесээ өргөжүүлэхээр төлөвлөж буй хүмүүстэй бизнес санаа буюу хэрхэн, ямар төрлийн төсөл хэрэгжүүлэх гэж байгаа талаар ярилцан, улмаар хэдэн төгрөгний зээл/хөрөнгө оруулалт хүсэх гэж байгаа гэх мэт анхан шатны мэдээллүүдийг хуваалцдаг.

 

Мэдээлэл солилцох

 Бид анхны бизнес уулзалтаар дамжуулж хэрэглэгчидтэй мэдээлэл солилцон, улмаар хэрэглэгч манайхаар төсөл хийлгэхээр шийдвэл гэрээ байгуулан, урьдчилгаа төлбөрөө авсны дараа мэдээллийг илүү гүнзгий түвшинд солилцоно.

 

Үнийн санал

Үнийн саналыг бид утсаар эсвэл бусад холбооны хэрэгслээр дамжуулан өгдөггүй. Харин бид үйлчлүүлэгчидтэй бизнес уулзалт зохион байгуулж, анхан шатны мэдээллүүдийг солилцсоны дараа үнээ саналыг хэлдэг. Ийнхүү хэрэглэгчид манайхаар төсөл хийлгэхээр шийдвэр гарган, гэрээ байгуулах үед бид үнээ бууруулах талаар авч үздэг (хэрэв үйлчлүүлэгч хүсвэл). Дээд тал нь үнийг 10%-иар бууруулдаг.

 

Бүрдүүлэх материал

-хувийн болон бизнесийн түүх

-хэрэгжүүлэх гэж буй төсөлтэй хамааралтай мэдээллүүд

-компанийн байршил, холбогдох утас

-өөрт буй барьцаа хөрөнгийн тухай (машин, байр, болон бусад хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө)

-тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл/зураг (хэрэв байгаа бол)

Үйл

ажиллагааны

шатлал

Та

-дахь зочин боллоо

©2013 EPI Co.LTD. All rights reserved.