Төгрөг шилжүүлэгч

Өнөөдрийн

валютын ханш

Вэб холбоос:

Үйл ажиллагааны Давуу тал

Манай байгууллагын баримталдаг гол зарчим бөгөөд нэгэн давуу тал бол бид хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдийнхээ бизнесийн нууцыг маш сайн хадгалдаг журамтай. Бидний үйл ажиллагааны гэрээнд заагдсан энэхүү үүргээ бид хариуцлагатайгаар биелүүдэг билээ. Өөрөөр хэлбэл, бид хэрэглэгчдийнхээ төслийг бусдад зарж, борлуулдаггүй бөгөөд таны бизнесийн тухай мэдээллийг гадагш гаргадаггүй гэсэн үг юм. Тиймээс, та манай үйлчлүүлэгч болвол өөрийн бизнесийн нууцлалын талаар санаа зовох зүйлгүй болох юм.

Та

-дахь зочин боллоо

©2013 EPI Co.LTD. All rights reserved.