Эдийн Засгийн Бодлогын Хүрээлэн

Манай байгууллага 1995 оноос хойш эх орныхоо жижиг дунд аж үйлдвэрийг дэмжин ажиллаж, их бага хэмжээний олон компаниудад хөрөнгө оруулалтын болон зээлийн төсөл, бизнес төлөвлөгөө боловсруулж өгсөөр ирсэн билээ. 2007 оны 5 сард албан ёсоор тэргүүн А. Жаргалсайханы санаачилгаар, жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих зорилготойгоор Эдийн Засгийн Бодлогын Хүрээлэн хэмээх төрийн бус байгууллагыг байгуулсан юм. Одоогийн байдлаар бидний бичсэн зээлийн болон хөрөнгө оруулалтын төслүүдээс олонх нь амжилттай хэрэгжиж, олон олон шинэ бүтээн байгуулалтуудыг бий болгон, эх орныхоо хөгжил дэвшилд зохих хувь нэмрээ оруулсаар явна.

¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ ×ÈÃËÝË

Үйл

ажиллагааны

шатлал

Ñóðãàëò ÿâóóëàõ Àæ àõóé íýãæ áàéãóóëàõ Òåíäåðèéí áè÷èã Îð÷óóëãà Õºðºí㺠îðóóëàëòûí òºñºë õýðýãæ¿¿ëýõ Áèçíåñ òºëºâëºãºº ÒÝǯ Çàõ çýýëèéí ñóäàëãàà Òºñºë áîëîâñðóóëàõ

ТӨСӨЛ

Төсөл бидэнд яагаад хэрэгтэй болдог вэ? Бизнес хийж байгаа болон бизнес хийхээр төлөвлөж байгаа хэний ч толгойд бизнес санаа үргэлж шинээр төрж байдаг нь энгийн үзэлдэл юм. Гэвч бизнес санаа болгон хэрэгжиж, амьдралд биеллээ олдог гэвэл ташаа ойлголт болох бизээ. Хэн нэгэн өөрийн бизнес санаагаа хэрэгжүүлэхийн тулд түүнийг цаасан дээр буулган, эдийн засгийн бүх салбар болон инженерингийн чиглэлээр тооцоолон бичиж, төлөвлөх хэрэгтэй. Ийн бичсэн баримт бичгийг төсөл гэнэ.

15 жилийн турш төсөл боловсруулах чиглэлээр ажиллаж байгаа манай хамт олон вакум цонхны, гахайн фермийн, спиртийн үйлдвэрийн, коксжуулсан нүүрсний үйлдвэр байгуулах, мах боловсруулах үйлдвэрийн, пено блок/блокны, тоосгоны, бууз баншны үйлдвэрийн, амины болон нийтийн орон сууц/үйлчилгээний газрын барилга, гоо сайхан-маникюр/педикюрийн салон байгуулах зэрэг жижиг дунд аж үйлдвэрлэлийн бүх салбарт олон арван төсөл, бизнес төлөвлөгөөг санхүү, маркетинг, менежмент, зах зээлийн шинжилгээ, инженеринг гэх зэрэг олон салбарыг нэгтгэн, мэргэжлийн өндөр түвшинд боловсруулсан туршлагатай.

Вэб холбоос:

ХААН БАНК

TDBank

ГОЛОМТ БАНК

Та

-дахь зочин боллоо

©2013 Эдийн Засгийн Бодлогын Хүрээлэн

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.