Төгрөг шилжүүлэгч

Өнөөдрийн

валютын ханш

Вэб холбоос:

Эдийн Засгийн Бодлогын Хүрээлэн-ийн Тэргүүн
Хэрэйд Адъяагийн Жаргалсайхан

1984 онд Монгол Улсын Их Сургуулийг Төлөвлөгч-эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн. Орос, Англи хэлтэй. Төсөл, бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх, эдийн засгийн болон зах зээлийн судалгаа, маркетинг, эконометриксийн салбаруудад судалгаа хийдэг ба хичээл заадаг. Гадаадын хэд хэдэн төсөл дээр ажиллаж байсан. Багш, судлаачийн ажлыг эрхэлж ирсэн ба дараах газруудад ажиллаж байв. Үүнд:

  • Санхүү Эдийн Засгийн Техникумд багш. /1984-1987/
  • Эдийн Засгийн Хүрээлэнд судлаач. /1987-1991/
  • Зах Зээлийн Хүрээлэнд судлаач. /1994-1999/
  • “Говийн Санаачилга” төсөл дээр бизнес төлөвлөлтийн зөвлөх.     /1999-2004/
  • ХААИС-д Маркетингийн багш. /2001-2006/
  • Европын Холбооны “Бэлтгэл Нийлүүлэлтийн Сүлжээ Байгуулах” төсөл дээр ХАА-н эдийн засагч. /2005-2006/
  • GTZ-ийн “Бүс Нутгийн Эдийн Засгийг Хөгжүүлэх” төсөл дээр зөвлөх. /2007-2008/
  • Эдийн Засгийн Бодлогын Хүрээлэн ТББ-ийн тэргүүн.
  • /2007-одоо хүртэл/
  • Эдийн засгийн ухааны доктор

Та

-дахь зочин боллоо

©2013 EPI Co.LTD. All rights reserved.