Төгрөг шилжүүлэгч

Өнөөдрийн

валютын ханш

Вэб холбоос:

Өнөөдрийн цаг агаар

Тендер бичиг

баримт боловсруулах

Маркетингийн судалгаа

Үйл ажиллагааны Давуу тал

Манай байгууллагын баримталдаг гол зарчим бөгөөд нэгэн давуу тал бол бид хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдийнхээ бизнесийн нууцыг маш сайн хадгалдаг журамтай. Бидний үйл ажиллагааны гэрээнд заагдсан энэхүү үүргээ бид хариуцлагатайгаар биелүүдэг билээ. Өөрөөр хэлбэл, бид хэрэглэгчдийнхээ төслийг бусдад зарж, борлуулдаггүй бөгөөд таны бизнесийн тухай мэдээллийг гадагш гаргадаггүй гэсэн үг юм. Тиймээс, та манай үйлчлүүлэгч болвол өөрийн бизнесийн нууцлалын талаар санаа зовох зүйлгүй болох юм.

Аж Ахуйн Нэгж

шинээр байгуулах

 

Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах

Эдийн засаг, бизнесийн төслийн орчуулга

 

Зах зээлийн судалгаа

Төсөл

 

ТЭЗҮ

Манай үйл ажиллагаа

- Төсөл боловсруулах

• Жижиг дунд үйлдвэрийн

• Зээлийн

• Хөрөнгө оруулалтын

• Үйл ажиллагааг өргөжүүлэх

• Хөгжлийн төсөл

-Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах

-Техник эдийн засгийн үндэслэл бичих

-Хөрөнгө оруулагч болон тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчдэд зуучлах

-Бизнес эрхлэгчдэд зөвлөгөө өгөх

-Аж ахуй нэгж байгуулах

-Тендерийн бичиг баримт боловсруулах

-Англи, Орос, Солонгос хэл дээр бизнесийн болон ерөнхий хэлний орчуулга хийх

-Үнэт цаасны зах зээл (хөрөнгө оруулагч татаж, ашигтай бизнест хөрөнгө оруулах)

-Сургалт явуулах

Үйл ажиллагааны орчил:

Та

-дахь зочин боллоо

©2013 EPI Co.LTD. All rights reserved.